Konfirmasjon

Konfirmasjons-pakken vår er det mest populære valget.

Her får du tilgang til huset på fredag, og har full tilgang frem til og med søndagen.
Erfaringer våre  tilsier at de fleste ønsker å bruke fredagen til opprigging, lørdagen til selskapet, og søndagen til nedrigging.

Prisen på Konfirmasjons-pakken er kr 1500,- (+ 500,- i depositum)

Depositum betales inn til kontonr 2850.21.46337, eller vipps # 90634 senest 1 uke etter du har mottatt bekreftelse på din bestilling.
Leiebeløpet innbetales inn senest 1 mnd før leiedato.

NB! Husk å merke innbetaling med UTLEIE og NAVN.

Leieprisen inkluderer ikke renhold av lokalet. Se Utleieregler