Utleieregler

Utleieregler for Røde Kors huset i Lillesand

Generell informasjon

Grunnet stor aktivitet kan det forekomme at lokalene trenger enkel rengjøring før bruk. Vi har derfor ikke krav om at lokalet skal forlates ferdig vasket.

Bestilling

 • Leie av lokaler bestilles hos husansvarlig som skriver leieavtale og leverer ut nøkkel. Bestilling gjøres via http://utleie.lillesandrk.no
 • Ansvarlig leietaker må være minimum 18 år og selv være tilstede under arrangementet. Vedkommende er ansvarlig for leieforholdet.

Branninstruks

Ansvarlig leietaker har ansvaret for:

 • Å sette seg inn i brannvarslingsplan.
 • At rømningsveier holdes ryddige og frie.
 • At utstyr for røykeffekt ikke benyttes. Må evt. avklares med husansvarlig på forhånd.
 • At stearinlys ikke brennes uten tilsyn.
 • At alle kommer seg ut og samles på den store parkeringsplassen utenfor ved brann.
 • Å sette brannvesenet inn i situasjonen når de kommer til stedet ved en evt. brann.

Kjøkken

 • Kjøkkenet ryddes og vaskes etter bruk.
 • Bestikk og servise settes i vaskemaskin og ryddes inn på angitte plasser etter bruk.
 • Ved bruk av oppvaskmaskin følges bruksanvisning på maskin.
 • Oppvaskmaskin slås av etter bruk.
 • Kaffetrakter rengjøres, slås av og kobles ut etter bruk.
 • Kjøkkengulv feies etter bruk.
 • Søppel sorteres og kastes iht kommunens regler.

Rydding

 • Lokalet skal være ryddet når det forlates.
 • Ved tilgrising eller skade er leietaker ansvarlig for utgifter til vask, evt. reparasjon
 • Søppel tømmes i sekker som kastes i container ute.
 • Benyttet bord vaskes og settes vekk etter bruk.
 • Samtlige gulv i 1.etg feies etter bruk.

Musikk- og lydanlegg

 • Pga husets beliggenhet er det ønskelig at all bruk av musikk- og lydanlegg er betydelig dempet etter kl 23:00.

Låsing og nøkkel

 • Alle vinduer og dører skal være lukket og låst når lokalet forlates.
 • Sjekkliste fylles ut og leveres sammen med nøkkel til husansvarlig.
 • Hvis nøkkel kommer på avveie må husansvarlig ha beskjed øyeblikkelig og leietaker vil bli belastet med kr 250.-
 • Dersom leietaker oppdager ting som bør rettes opp, sier den ansvarlige fra til husansvarlig. Ved alvorlige feil eller mangler bør husansvarlig kontaktes snarest.

Røyking og alkohol

 • All røyking skal skje ute på angitt plass. Røyking inne er ikke tillatt!
 • Sneiper kastes i rød dunk på utsiden.
 • Alkohol er ikke tillatt å benytte.

Rengjøringsutstyr

 • Vaskemidler, mopper og kluter er lagret på toalettet nede.
 • Søppelsekker er lagret i skap på toalettet nede.
 • Legg brukte mopper og kluter til vask etter bruk.
 • Mangler det rengjøringsmidler må det gis beskjed til husansvarlig.

Depositum

Depositum på kr 500,- kan helt eller delvis holdes tilbake dersom lokalet ikke forlates ihht dette reglementet.